Οργάνωση κι εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ:

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2010-2011.xls)2010 - 2011 [15 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2011 - 2012.xls)2011 - 2012 [22 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2012 - 2013.xls)2012 - 2013 [26 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2013 - 2014.xls)2013 - 2014 [19 Kb

Φωτογραφικό Υλικό

HomeΔράση 2Υποδράση 4Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Δράσεις
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Δράση 9: Αξιολόγηση της Πράξης

Υπεύθυνοι: Ιωάννης Δημάκος, επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών· Ιωάννης Δημητρακόπουλος, επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικοί συνεργάτες: Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, φιλόλογος· Νίκη Ντανοβασίλη, Δημήτριος Σκαρπέντζος


Η αξιολόγηση του έργου περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για την πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα της Πράξης, με μετρήσιμους ποσοτικούς δείκτες.

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Δράση 8: Δημοσιότητα

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δημητρακόπουλος, επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικοί συνεργάτες: Δημήτριος Σκαρπέντζος, Νίκη Ντανοβασίλη


Η έχει ως σκοπό τη διάχυση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης προς την ευρύτερη κοινότητα, κυρίως σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης στοχεύουν στην εξοικείωση και στήριξη της παρέμβασης από την τοπική κοινωνία, στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και διακρίσεων σε βάρος των μαθητών Ρομά, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Δράση 7: Δικτύωση σχολείων

Υπεύθυνοι: Δρ. Νικόλαος Μάνεσης, εκπαιδευτικός Α΄βάθμιας εκπαίδευσης· Ιωάννης Γαλανόπουλος,> εκπαιδευτικός Α΄βάθμιας εκπαίδευσης


Στόχος της Δράσης 7 είναι να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. για επικοινωνία και συνεργασία, ώστε όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα να έχουν πρόσβαση τόσο στο υλικό όσο και στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Δράση 6: Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δελλής, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών


Η Δράση 6 είχε ως στόχο να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας των σχολείων στα οποία φοιτούν παιδιά Ρομά με τις οικογένειες και αντίστοιχους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Δράση 5: Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δημάκος, επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικός συνεργάτης: Άρτεμις Παπακωνσταντινοπούλου


Η Δράση 5 αφορά στην ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών Ρομά στα σχολεία όπου φοιτούν. Με την υλοποίηση του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» επιχειρείται βελτίωση των συνθηκών ένταξης των μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Δράση 4: Επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών

Υπεύθυνος: Ιωάννης Γαλανόπουλος, εκπαιδευτικός Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης


Η Δράση 4 είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη των διευθυντών των σχολικών μονάδων και όλων των στελεχών της εκπαίδευσης μέσω επιμορφώσεων. Απώτερος στόχος των επιμορφώσεων ήταν η εκπαιδευτική κοινότητα να ενισχυθεί με πολλαπλασιαστές για τη μεταφορά μηνυμάτων προς την τοπική κοινωνία ενάντια στην άμεση ή έμμεση διάκριση των μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Δράση 3: Ενίσχυση της πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δελλής, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών


Στόχος της Δράσης 3 ήταν η συμμετοχή των ενηλίκων Ρομά και ιδιαίτερα των οικογενειών των μαθητών, κυρίως των μητέρων, στις εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτήριου Δημοτικού και στην εγγραφή και φοίτησή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), καθώς και η ενθάρρυνσή τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα αλφαβητισμού των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και, τέλος, στις Σχολές Γονέων του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Υποδράση 4: Οργάνωση κι εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης

Υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικός συνεργάτης: Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, φιλόλογος


Η Υποδράση 4 είχε ως στόχο τα σχολεία να αποκτήσουν βιβλία που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των μαθητών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας και να ενισχύουν το διδακτικό έργο των σχολείων της Προσχολικής, της Α΄ βάθμιας και της Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέσω επικοινωνίας με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς και μετά από επισκέψεις στα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, ανιχνεύτηκε ανάγκη εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός μαθητικού δυναμικού με ιδιαίτερα βιώματα και κουλτούρα. Έτσι, σε όλα τα σχολεία διανεμήθηκαν τα βιβλία της σειράς «Γεια σας», ενώ οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν το Εκπαιδευτικό λογισμικό του Π.Ι. («Ο Ξεφτέρης και ο θησαυρός του Κοκκινομύτη», «Η Σπίθα και ο Κεραυνός», «Αριθμοί και πράξεις στην Παιχνιδοχώρα», «Το μυστικό του Ήλιου», «Κυκλοφοριακή Αγωγή» κ.ά). Επιπλέον, αρκετοί εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιώντας δικό τους, πρωτογενές υλικό (φωτοτυπίες και ασκήσεις), προσπάθησαν να βοηθήσουν τους μαθητές να επιτύχουν τους γνωστικούς στόχους που έθεταν. Τέλος, συνεργάτες του Προγράμματος δημιούργησαν διδακτικά σενάρια για ενήλικους Ρομά, χωρισμένα σε τρία επίπεδα:

α) προκαταρκτικό,

β) αρχαρίων και

γ) μέσων,

προσαρμοσμένα στην κουλτούρα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους.

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Υποδράση 3: Διερεύνηση των σχολικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός της σχολικής μονάδας

Υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικός συνεργάτης: Μαρία Κανελλοπούλου


Η λειτουργία των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών (Ε.Δ.Α.Μ.) πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενσωμάτωση στοιχείων της γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω παιδαγωγικών τεχνικών και δραστηριοτήτων.Στόχος της συγκεκριμένης Υποδράσης ήταν η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το σχολείο μέσα από τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες που καθιστούσαν τη μάθηση ευχάριστη και ελκυστική. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια κεραμικής, μουσικής, θεατρικού παιχνιδιού και ζωγραφικής.

Το εκπαιδευτικό υλικό, η διδακτική μεθοδολογία, οι τεχνικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα Δημοτικά Σχολεία αλλά και στα Νηπιαγωγεία στο Εργαστήριο Κεραμικής, οι μαθητές ξεκίνησαν με πηλοπλαστική, που είναι μια γιορτή της φαντασίας και της δημιουργίας, και στη συνέχεια προχώρησαν σε τεχνικές κατασκευής κεραμικών, μεταφέροντας εικόνες από το περιβάλλον στον πηλό.

Στο Εργαστήριο Ζωγραφικής, η μεθοδολογία περιελάμβανε απλές ασκήσεις ανάμιξης χρωμάτων, ποικίλα παιχνίδια με χρώματα, μικρές κατασκευές και ασκήσεις ζωγραφικής. Συνήθως χρησιμοποιούνταν δαχτυλομπογιές σε μεγάλες επιφάνειες χαρτιών. Το πρόγραμμα Μουσικής αποτελούνταν από μουσικοκινητικά παιχνίδια, παιχνίδια γνωριμίας, παιχνίδια που ακόνιζαν τη σκέψη και τον νου και που πραγματοποιούνταν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Επίσης, περιλάμβαναν τραγούδια ανάλογα με την εποχή και τα θέματα που σχολιάζονταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην έννοια της μουσικής, στην ονομασία και στη χρήση των μουσικών οργάνων. Σ’ αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι τα παιδιά κατάφεραν να συνοδέψουν πολλά τραγούδια με διαφορετικούς ρυθμούς χτυπώντας τον ρυθμό μαζί με το ηχογραφημένο τραγούδι, αλλά και να δραματοποιήσουν ένα παραμύθι «ντύνοντάς» το μουσικά με φωνητικούς ήχους και κρουστά μουσικά όργανα.

Όσον αφορά το θεατρικό παιχνίδι, προκειμένου τα παιδιά να λάβουν ποικιλία μουσικών ερεθισμάτων αλλά και να αποκτήσουν άμεση αντίληψη της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου πολιτισμού, άκουγαν μουσική από διαφορετικές εποχές και είδη διαφορετικά μεταξύ τους, προερχόμενα από διάφορες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου. Επιπλέον, διεξάγονταν ασκήσεις παρατηρητικότητας σε σχέση με τον χώρο αλλά και τους συμμαθητές τους, παιχνίδια ανάπτυξης της εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών, συνέντευξη και παρουσίαση του συμμαθητή, ασκήσεις με χορό ανά ζεύγη και χορός ομαδικός.

Η συμμετοχή αλλά και η συνεργασία των μαθητών Ρομά στις διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, έφτιαξαν πολλές κατασκευές, παιχνίδια με χρώματα, μεγάλα ομαδικά έργα και διάφορα κολλάζ. Πολλά από τα έργα τους παρουσιάστηκαν στην έκθεση που πραγματοποιούνταν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, για τα οποία εισέπραξαν την επιβράβευση όλων. Με κάποια έργα διακοσμήθηκαν τα σχολεία, ενώ κάποια άλλα πήραν μέρος σε σχολικούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, σε κάποια σχολεία οι μαθητές ετοίμασαν χριστουγεννιάτικο παζάρι με τις δικές τους κατασκευές, παίρνοντας την πρωτοβουλία να βοηθήσουν με τα έσοδα παιδιά με ανάγκες. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι δόθηκε έμφαση στην έννοια του παιχνιδιού, στην άσκηση της φαντασίας, στην ατομική δημιουργία, στην παρατηρητικότητα και στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και της ομαδικότητας, με άμεσο στόχο κάθε παιδί να λειτουργήσει ως αρχηγός αλλά και ως μέλος μιας ομάδας, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η σχέση τους με το σχολείο. 

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών

Διαβάστε περισσότερα...
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Υποδράση 2: Υποστήριξη των παιδιών μέσω ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

Υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικός συνεργάτης: Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, φιλόλογος


Η Υποδράση 2 περιλαμβάνει τη λειτουργία φροντιστηριακών τμημάτων, τάξεων υποδοχής και θερινών τμημάτων σε καταυλισμούς, οικισμούς αλλά και σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές Ρομά και στους τρεις νομούς (Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας) που ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος της λειτουργίας των τμημάτων ήταν όχι μόνο η ποσοτική, αλλά και η ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών Ρομά. Επίσης, επιδιώχθηκε πλήρης αποδοχή και ένταξη των μαθητών, ενεργή συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής και δημιουργία εσωτερικών κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση.

Σε πρώτη φάση, οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων προέβαιναν σε διερεύνηση και αξιολόγηση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες τους και οι ελλείψεις τους και να ευρεθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό,δηλαδή το υλικό εκείνο που αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειάς τους και που, συνεπώς, χρησιμοποιούμενο θα είχε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, μέσω των επιμορφωτικών δράσεων, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για:

(α) τα στερεότυπα και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πρακτικών

(β) τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

(γ) τα τεστ ελληνομάθειας

(δ) το διδακτικό υλικό του προγράμματος

(ε) τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας σε τάξεις πολλαπλών επιπέδων γλωσσομάθειας και

(στ) την αξιολόγηση των μαθητών αυτών.

Στα σχολεία διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό από το Ε.Κ.Π.Α. Επίσης, δόθηκαν κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακού υλικού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, των βιβλίων και των διαφόρων βοηθημάτων.

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για:

(α) τη χρήση και τη σπουδαιότητα των γλωσσικών τεστ, των εργαλείων αξιολόγησης και τους τρόπους καταγραφής του προφίλ του μαθητή Ρομά

(β) τη σημασία της αποτίμησης της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών και της συναφούς κατάταξής τους σε επίπεδα

(γ) την οργάνωση της βραχυπρόθεσμης παρέμβασης για την εφαρμογή των νέων διδακτικών προσεγγίσεων, όπως της εξατομικευμένης διδασκαλίας, της συνεργατικής διδασκαλίας, της εργασίας σε ομάδες, της μεθόδου project

(δ) για τις διαπολιτισμικές δράσεις σε μικτές τάξεις

(ε) για την υλοποίηση του φακέλου του μαθητή (portfolio) και

(στ) τη συνεργασία με το ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, όπως ψυχολόγους και λογοθεραπευτές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών Ρομά λόγω, μεταξύ άλλων, έλλειψης υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Τέλος, διανεμήθηκε θεωρητικό υλικό για την ανάγκη υλοποίησης διαθεματικών σχεδίων εργασίας, όπως επίσης και διδακτικά σενάρια προσαρμοσμένα στο πνεύμα, την κουλτούρα, τον καθημερινό τρόπο ζωής και τα ήθη και έθιμα των μαθητών Ρομά, τα οποία δημιουργήθηκαν από συνεργάτες του Προγράμματος σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες. Η υλοποίηση των σχεδίων συνέβαλε στην ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας, της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των μαθητών, προκειμένου να ενταχθούν στο περιβάλλον της σχολικής κοινότητας.

Φροντιστηριακά Τμήματα Σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Φροντιστηριακά Τμήματα Σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Θερινά τμήματα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα...
Σελίδα 1 από 2
Scroll to Top