Οργάνωση κι εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ:

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2010-2011.xls)2010 - 2011 [15 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2011 - 2012.xls)2011 - 2012 [22 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2012 - 2013.xls)2012 - 2013 [26 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2013 - 2014.xls)2013 - 2014 [19 Kb

Φωτογραφικό Υλικό

HomeΔράση 2Υποδράση 4Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
03 SP_Νοεμβρίου 2014
Υποδράση 2: Υποστήριξη των παιδιών μέσω ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

Υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικός συνεργάτης: Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, φιλόλογος


Η Υποδράση 2 περιλαμβάνει τη λειτουργία φροντιστηριακών τμημάτων, τάξεων υποδοχής και θερινών τμημάτων σε καταυλισμούς, οικισμούς αλλά και σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές Ρομά και στους τρεις νομούς (Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας) που ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος της λειτουργίας των τμημάτων ήταν όχι μόνο η ποσοτική, αλλά και η ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών Ρομά. Επίσης, επιδιώχθηκε πλήρης αποδοχή και ένταξη των μαθητών, ενεργή συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής και δημιουργία εσωτερικών κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση.

Σε πρώτη φάση, οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων προέβαιναν σε διερεύνηση και αξιολόγηση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες τους και οι ελλείψεις τους και να ευρεθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό,δηλαδή το υλικό εκείνο που αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειάς τους και που, συνεπώς, χρησιμοποιούμενο θα είχε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, μέσω των επιμορφωτικών δράσεων, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για:

(α) τα στερεότυπα και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πρακτικών

(β) τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

(γ) τα τεστ ελληνομάθειας

(δ) το διδακτικό υλικό του προγράμματος

(ε) τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας σε τάξεις πολλαπλών επιπέδων γλωσσομάθειας και

(στ) την αξιολόγηση των μαθητών αυτών.

Στα σχολεία διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό από το Ε.Κ.Π.Α. Επίσης, δόθηκαν κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακού υλικού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, των βιβλίων και των διαφόρων βοηθημάτων.

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για:

(α) τη χρήση και τη σπουδαιότητα των γλωσσικών τεστ, των εργαλείων αξιολόγησης και τους τρόπους καταγραφής του προφίλ του μαθητή Ρομά

(β) τη σημασία της αποτίμησης της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών και της συναφούς κατάταξής τους σε επίπεδα

(γ) την οργάνωση της βραχυπρόθεσμης παρέμβασης για την εφαρμογή των νέων διδακτικών προσεγγίσεων, όπως της εξατομικευμένης διδασκαλίας, της συνεργατικής διδασκαλίας, της εργασίας σε ομάδες, της μεθόδου project

(δ) για τις διαπολιτισμικές δράσεις σε μικτές τάξεις

(ε) για την υλοποίηση του φακέλου του μαθητή (portfolio) και

(στ) τη συνεργασία με το ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, όπως ψυχολόγους και λογοθεραπευτές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών Ρομά λόγω, μεταξύ άλλων, έλλειψης υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Τέλος, διανεμήθηκε θεωρητικό υλικό για την ανάγκη υλοποίησης διαθεματικών σχεδίων εργασίας, όπως επίσης και διδακτικά σενάρια προσαρμοσμένα στο πνεύμα, την κουλτούρα, τον καθημερινό τρόπο ζωής και τα ήθη και έθιμα των μαθητών Ρομά, τα οποία δημιουργήθηκαν από συνεργάτες του Προγράμματος σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες. Η υλοποίηση των σχεδίων συνέβαλε στην ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας, της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των μαθητών, προκειμένου να ενταχθούν στο περιβάλλον της σχολικής κοινότητας.

Φροντιστηριακά Τμήματα Σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Φροντιστηριακά Τμήματα Σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Θερινά τμήματα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα...
02 SP_Νοεμβρίου 2014
Δράση 2: Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης

Υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών


Στόχος της Δράσης 2 είναι η τακτική φοίτηση και η δημιουργία θετικής στάσης των μαθητών Ρομά για το σχολείο, η παράλληλη γλωσσική και μαθησιακή υποστήριξη, η καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ένταξή τους στην κοινωνία και η ανάπτυξη βασικών γνωστικών δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα...
Scroll to Top