ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ:

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2010-2011.xls)2010 - 2011 [15 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2011 - 2012.xls)2011 - 2012 [22 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2012 - 2013.xls)2012 - 2013 [26 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2013 - 2014.xls)2013 - 2014 [19 Kb

Φωτογραφικό Υλικό

HomeΔρασεις
02 Νοεμβρίου 2014
Δράση 1:  Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή

Υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών


Η Δράση 1 αφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης και της φοίτησης των παιδιών Ρομά νηπιακής ηλικίας στην προσχολική αγωγή, την ενημέρωση και την ενθάρρυνση των γονέων Ρομά σχετικά με τη σπουδαιότητα της ένταξης των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο, τον εντοπισμό και την καταγραφή των ανεμβολίαστων παιδιών, την εγγραφή των νηπίων καθώς και τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με την ίδια την πράξη της εγγραφής, όπως είναι ο εμβολιασμός των παιδιών και η έκδοση Βιβλιαρίων Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα...
02 Νοεμβρίου 2014
Δράση 2: Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης

Υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών


Στόχος της Δράσης 2 είναι η τακτική φοίτηση και η δημιουργία θετικής στάσης των μαθητών Ρομά για το σχολείο, η παράλληλη γλωσσική και μαθησιακή υποστήριξη, η καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ένταξή τους στην κοινωνία και η ανάπτυξη βασικών γνωστικών δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα...
03 Νοεμβρίου 2014
Δράση 3: Ενίσχυση της πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δελλής, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών


Στόχος της Δράσης 3 ήταν η συμμετοχή των ενηλίκων Ρομά και ιδιαίτερα των οικογενειών των μαθητών, κυρίως των μητέρων, στις εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτήριου Δημοτικού και στην εγγραφή και φοίτησή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), καθώς και η ενθάρρυνσή τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα αλφαβητισμού των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και, τέλος, στις Σχολές Γονέων του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...
03 Νοεμβρίου 2014
Δράση 4: Επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών

Υπεύθυνος: Ιωάννης Γαλανόπουλος, εκπαιδευτικός Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης


Η Δράση 4 είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη των διευθυντών των σχολικών μονάδων και όλων των στελεχών της εκπαίδευσης μέσω επιμορφώσεων. Απώτερος στόχος των επιμορφώσεων ήταν η εκπαιδευτική κοινότητα να ενισχυθεί με πολλαπλασιαστές για τη μεταφορά μηνυμάτων προς την τοπική κοινωνία ενάντια στην άμεση ή έμμεση διάκριση των μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα...
Scroll to Top