Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δράση 4: Επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών Κύριο

Κατηγορία Δρασεις Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2014 16:59

Υπεύθυνος: Ιωάννης Γαλανόπουλος, εκπαιδευτικός Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης


Η Δράση 4 είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη των διευθυντών των σχολικών μονάδων και όλων των στελεχών της εκπαίδευσης μέσω επιμορφώσεων. Απώτερος στόχος των επιμορφώσεων ήταν η εκπαιδευτική κοινότητα να ενισχυθεί με πολλαπλασιαστές για τη μεταφορά μηνυμάτων προς την τοπική κοινωνία ενάντια στην άμεση ή έμμεση διάκριση των μαθητών.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη όλων των μαθητών μέσα από την ενίσχυση της μαθησιακής τους εξέλιξης στο σχολείο. Με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας επιδιώκεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας για τις απαιτήσεις και ελλείψεις της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, η προαγωγή και η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας, καθώς και η ενημέρωση για τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ρομά, προκειμένου να καταρριφθούν τα στερεότυπα εκείνα που έχουν ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Οι επιμορφώσεις χωρίζονται σε ενδοσχολικές και γενικές. Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις εστιάζουν σε θέματα διδακτικής, διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, διαχείρισης της τάξης, παραγωγής διδακτικού υλικού και άλλων παιδαγωγικών πρακτικών. Χωρίζονται περαιτέρω σε: (α) εισαγωγικές και (β) τακτικές.

Στις εισαγωγικές επιμορφώσεις παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος και έγιναν προτάσεις για καλές πρακτικές αξιοποίησής του. Βασικός στόχος των προαναφερθέντων επιμορφώσεων ήταν να καλυφθεί η πιθανή αδυναμία των εκπαιδευτικών να χειριστούν ένα πολυεπίπεδο, πολύπλευρο υλικό, με πολλά κείμενα και ασκήσεις ποικίλων βαθμών δυσκολίας. Έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των τεστ ελληνομάθειας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να κατατάξουν τους μαθητές Ρομά στο σωστό επίπεδο.

Οι τακτικές επιμορφώσεις υλοποιήθηκαν με τη μορφή ομάδων εργασίας και βιωματικών εργαστηρίων, όπως το θεατρικό παιχνίδι, η μουσικοκινητική και οι κατασκευές, με απώτερο στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, τη στήριξη του έργου τους και συγχρόνως την ανάδειξη της δυναμικής της ομάδας, καθώς και των ταλέντων αλλά και των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών.

Οι γενικές επιμορφώσεις απευθύνονται στα στελέχη της εκπαίδευσης, όπως διευθυντές, προϊσταμένους, σχολικούς συμβούλους, διευθυντές σχολείων, και σε όλους τους συνεργάτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και στους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που εργάζονται στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα, και αποσκοπούν στην ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και μεθόδων προσέγγισης των μαθητών Ρομά και των οικογενειών τους σε κάθε περιοχή.

Σ’ αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι επιμορφώσεις παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος και, τέλος, ανάδειξη μιας σειράς παραδειγμάτων καλής πρακτικής που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των τάξεων υποδοχής για μαθητές Ρομά. 

Σχετικά με τη μεθοδολογία διδασκαλίας στις τάξεις υποδοχής για μαθητές Ρομά, εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη επιμονή μια γενικότερη στρατηγική επιλογή του προγράμματος: η Επιμόρφωση βασίζεται στην αξιοποίηση των εμπειριών και των προτάσεων των ίδιων των επιμορφούμενων, μια και αυτοί είναι οι καλύτεροι γνώστες των τάξεων υποδοχής. Με άλλα λόγια, αντί για μια θεωρητική προσέγγιση διαφόρων ζητημάτων διδακτικής, η επιμόρφωση επεδίωξε να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς αφορμές για ανασκόπηση των πρακτικών που ήδη εφαρμόζουν, αφορμές για προβληματισμό και δοκιμή εναλλακτικών προσεγγίσεων, ώστε να καταλήξουν οι ίδιοι σε αυτό που διαπιστώνουν πως ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες των τάξεών τους. Τέλος, τα παραδείγματα των καλών πρακτικών αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων.

Επιμορφώσεις

 

Διαβάστηκε 16696 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2014 18:18

Σχετικά Άρθρα