Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δράση 5: Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης Κύριο

Κατηγορία Δρασεις Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2014 17:21

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δημάκος, επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικός συνεργάτης: Άρτεμις Παπακωνσταντινοπούλου


Η Δράση 5 αφορά στην ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών Ρομά στα σχολεία όπου φοιτούν. Με την υλοποίηση του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» επιχειρείται βελτίωση των συνθηκών ένταξης των μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στους στόχους του Προγράμματος εντάσσεται η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στο σχολείο και η εξοικείωση και η παραμονή τους σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την παρουσία επιστημονικών συνεργατών της συγκεκριμένης δράσης στα σχολεία (ειδικά επιμορφωμένων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικών παιδαγωγών). Στη βάση αυτή, οι συνεργάτες της Δράσης επιδιώκουν τη διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα, την παροχή εξειδικευμένης ενημέρωσης και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευτικούς, την υποστήριξη των οικογενειών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους και, τέλος, την ευαισθητοποίηση της διοικητικής μηχανής της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας.

Αναλυτικά, οι συνεργάτες παρακολουθούσαν τους μαθητές Ρομά και συνεργάζονταν μαζί τους, είτε σε ατομική βάση είτε σε ομαδική, για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που ανέκυπταν, ενώ φρόντιζαν να εργαστούν σε προληπτικό επίπεδο για την ανάδειξη των μαθητών Ρομά στη σχολική κοινότητα και την καλύτερη ένταξή τους στο σχολείο. Παράλληλα, με την εφαρμογή διαφόρων ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων γινόταν προσπάθεια να καθιερωθούν ‘καλές πρακτικές’ για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ανέπτυξαν οι συνεργάτες, πραγματοποιούνταν επισκέψεις στους καταυλισμούς και στους οικισμούς όπου διέμεναν οι μαθητές Ρομά. Κατόπιν συνεργασίας με τις άλλες Δράσεις του προγράμματος, επιτεύχθηκε αύξηση των εγγραφών των μαθητών Ρομά στα νηπιαγωγεία, στην Α΄βάθμια αλλά και στη Β΄βάθμια εκπαίδευση και μειώθηκε η μαθητική διαρροή των εν λόγω μαθητών.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα σχολεία

Διαβάστηκε 13563 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2014 18:49

Σχετικά Άρθρα