ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ:

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2010-2011.xls)2010 - 2011 [15 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2011 - 2012.xls)2011 - 2012 [22 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2012 - 2013.xls)2012 - 2013 [26 Kb

Download this file (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2013 - 2014.xls)2013 - 2014 [19 Kb

Φωτογραφικό Υλικό

HomeΔρασεις
03 Νοεμβρίου 2014
Δράση 5: Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δημάκος, επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικός συνεργάτης: Άρτεμις Παπακωνσταντινοπούλου


Η Δράση 5 αφορά στην ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών Ρομά στα σχολεία όπου φοιτούν. Με την υλοποίηση του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» επιχειρείται βελτίωση των συνθηκών ένταξης των μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα...
03 Νοεμβρίου 2014
Δράση 6: Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δελλής, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών


Η Δράση 6 είχε ως στόχο να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας των σχολείων στα οποία φοιτούν παιδιά Ρομά με τις οικογένειες και αντίστοιχους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα...
03 Νοεμβρίου 2014
Δράση 7: Δικτύωση σχολείων

Υπεύθυνοι: Δρ. Νικόλαος Μάνεσης, εκπαιδευτικός Α΄βάθμιας εκπαίδευσης· Ιωάννης Γαλανόπουλος,> εκπαιδευτικός Α΄βάθμιας εκπαίδευσης


Στόχος της Δράσης 7 είναι να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. για επικοινωνία και συνεργασία, ώστε όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα να έχουν πρόσβαση τόσο στο υλικό όσο και στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα...
03 Νοεμβρίου 2014
Δράση 8: Δημοσιότητα

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δημητρακόπουλος, επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικοί συνεργάτες: Δημήτριος Σκαρπέντζος, Νίκη Ντανοβασίλη


Η έχει ως σκοπό τη διάχυση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης προς την ευρύτερη κοινότητα, κυρίως σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης στοχεύουν στην εξοικείωση και στήριξη της παρέμβασης από την τοπική κοινωνία, στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και διακρίσεων σε βάρος των μαθητών Ρομά, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Διαβάστε περισσότερα...
Scroll to Top